dobrodziejstwo

Przyjąć coś, kogoś z dobrodziejstwem inwentarza «zaakceptować dobre i złe strony czegoś lub kogoś»: Wprowadzając się do nowego mieszkania na ogół zastajemy już w łazience wannę i umywalkę. Przyjmujemy je z dobrodziejstwem inwentarza. Uroda 5/1986.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • dobrodziejstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. dobrodziejstwowie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} okazana komuś pomoc lub wsparcie materialne : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zdobył dozgonną wdzięczność za niezliczone dobrodziejstwa,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobrodziejstwo — n III, Ms. dobrodziejstwowie; lm D. dobrodziejstwoejstw 1. «dobro wyświadczane komuś; dobry uczynek, przysługa, pomoc» Wyświadczyć komuś dobrodziejstwo. Obsypać kogoś dobrodziejstwami. Doznać dobrodziejstw od kogoś. 2. «korzyść, pożytek; dobry,… …   Słownik języka polskiego

  • inwentarz — Przyjąć coś, kogoś z dobrodziejstwem inwentarza zob. dobrodziejstwo …   Słownik frazeologiczny

  • przyjąć — kogoś z otwartymi rękami (rękoma), ramionami «przyjąć kogoś bardzo serdecznie»: Teść przyjął go z otwartymi rękoma i gościł przez kilka dni u siebie z największą serdecznością. Z. Kosidowski, Opowieści. Nie musiał się jednak martwić o przyszłość; …   Słownik frazeologiczny

  • przyjmować — Przyjąć kogoś z otwartymi rękami (rękoma), ramionami «przyjąć kogoś bardzo serdecznie»: Teść przyjął go z otwartymi rękoma i gościł przez kilka dni u siebie z największą serdecznością. Z. Kosidowski, Opowieści. Nie musiał się jednak martwić o… …   Słownik frazeologiczny

  • błogosławieństwo — n III, Ms. błogosławieństwotwie; lm D. błogosławieństwostw 1. «w religiach chrześcijańskich: obrzęd polegający na przeżegnaniu krzyżem lub znakiem krzyża; życzenie przychylności losu, pomyślności itp. wyrażone w sposób uroczysty» Ojcowskie,… …   Słownik języka polskiego

  • przysłużyć się — dk VIb, przysłużyć siężę się, przysłużyć siężysz się, przysłużyć sięsłuż się, przysłużyć siężył się «wyświadczyć komuś przysługę, dobrodziejstwo, grzeczność; oddać usługę» Przysłużyć się ludziom, organizacji, ojczyźnie. Dobrze przysłużyć się… …   Słownik języka polskiego

  • błogosławić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, błogosławićwię, błogosławićwi, błogosławićwiony {{/stl 8}}– pobłogosławić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 7}} udzielać błogosławieństwa, czyniąc znak krzyża : {{/stl 7}}{{stl 10}}Biskup błogosławi… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • błogosławieństwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. błogosławieństwowie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w chrześcijaństwie: uroczyste przeżegnanie przez kapłana krzyżem lub znakiem krzyża osoby lub rzeczy, będące znakiem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pismo — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. piśmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} system znaków graficznych odpowiadających określonym dźwiękom lub pojęciom; ogół liter tworzących dany alfabet : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.